Informasjon om SOA Bærekraft

Testgebyr

Testgebyret for SOA Bærekraft er kr. 1 850,- inkl. mva

Testgebyret skal være forhåndsbetalt før testen avlegges. På www.norsktest-soa.no kan du registrere deg og kjøpe en pålogging til SOA Bærekraft.

Antall oppgaver

SOA Bærekraft består av 40 oppgaver.

Tidsbegrensning

Du har 60 minutter fra testen starter.

Hjelpemidler

Du kan bruke Anskaffelsesloven (Lov om offentlige anskaffelser) av 17. juni 2016 nr. 73, med endringer sist ved lov av 21 april 2017 nr. 18, samt Forskrift, hefte eller utskrift fra lovdata.

Krav til bestått

For å bestå SOA Bærekraft kreves 75% totalt og 80% på særlig viktige tema.

Kontinuasjonsprøve

Ved ikke bestått kan ny test tidligst avlegges etter 14 dager.

Gjennomføring av testen

SOA Bærekraft kan kun tas som VideoOvervåket Test. Se informasjon om videoovervåket testgjennomføring her.

Registrering av resultat

Når testen avsluttes vises resultatet på skjermen. Du får beskjed om du har bestått SOA Bærekraft, eller ikke. Resultatbildet viser prosentfordelingen innenfor de fem emnene som utgjør SOA Bærekraft. Du får ikke tilbakemelding om resultat på det enkelte spørsmål.

Før sertifiseringen godkjennes må testgjennomføringen kontrolleres av testleder.

Ved bestått resultat

Du vil finne ditt resultat under "Min side" på norsktest-soa.no.