Informasjon om SOA Bærekraft Kartleggingstest

Testgebyr

Testgebyret for SOA Bærekraft Kartleggingstest er kr. 1 128,75 inkl. mva

Testgebyret skal være forhåndsbetalt før testen avlegges.
På www.norsktest-soa.no kan du registrere deg og kjøpe en pålogging til SOA Bærekraft Kartleggingstest.

Antall oppgaver

SOA Bærekraft Kartleggingstest består av 46 oppgaver.

Tidsbegrensning

Du har 70 minutter fra testen starter.

Hjelpemidler

Du kan bruke alle hjelpemidler.

Gjennomføring av testen

SOA Bærekraft Kartleggingstest kan du ta på din egen pc.