Informasjon om SOA Basis

Testgebyr

Testgebyret for SOA Basis er kr. 1 942,50 inkl. mva

Testgebyret skal være forhåndsbetalt før testen avlegges. På www.norsktest-soa.no kan du registrere deg og kjøpe en pålogging til SOA Basis.

Antall oppgaver

SOA Basis består av 40 oppgaver.

Tidsbegrensning

Du har 60 minutter fra testen starter.

Tilbakemelding

Det gis tilbakemelding på totalresultatet og score pr. emne, ikke på enkeltspørsmål.

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler er:

Lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser, hefte eller utskrift fra lovdata.

Penn og papir.

Krav til bestått

For å bestå SOA Basis kreves 75% totalt og 80% på særlig viktige tema.

Kontinuasjonsprøve

Ved ikke bestått kan ny test tidligst avlegges etter 14 dager.

Gjennomføring av testen

SOA Basis kan kun tas som VideoOvervåket Test. Se informasjon om videoovervåket testgjennomføring her.

Registrering av resultat

Når testen avsluttes vises resultatet på skjermen. Du får beskjed om du har bestått SOA Basis, eller ikke. Resultatbildet viser prosentfordelingen innenfor de seks emnene som utgjør SOA Basis. Du får ikke tilbakemelding om resultat på det enkelte spørsmål.

Før sertifiseringen godkjennes må testgjennomføringen kontrolleres av testleder.

Ved bestått resultat

Du vil finne ditt resultat under "Min side" på norsktest-soa.no.

Avmelding

Du kan fritt melde deg av fram til 96 timer før starttidspunktet for testen. Etter dette vil du måtte betale for ny test.