Informasjon om SOA Basis Kartleggingstest

Testgebyr

Testgebyret for SOA Basis Kartleggingstest er kr. 1 128,75 inkl. mva

Testgebyret skal være forhåndsbetalt før testen avlegges.
På www.norsktest-soa.no kan du registrere deg og kjøpe en pålogging til SOA Basis Kartleggingstest.

Antall oppgaver

SOA Basis Kartleggingstest består av 40 oppgaver.

Tidsbegrensning

Du har 1 time fra testen starter.

Hjelpemidler

Du kan bruke alle hjelpemidler.

Gjennomføring av testen

SOA Basis Kartleggingstest kan du ta på din egen pc.