Informasjon om SOA Basis Kartleggingstest

Testgebyr

Testgebyret for SOA Basis Kartleggingstest er kr. 1 075,- inkl. mva

Testgebyret skal være forhåndsbetalt før testen avlegges.
På www.norsktest-soa.no kan du registrere deg og kjøpe en pålogging til SOA Basis Kartleggingstest.

Antall oppgaver

SOA Basis Kartleggingstest består av 32 oppgaver.

Tidsbegrensning

Du har 45 minutter fra testen starter.

Hjelpemidler

Du kan bruke alle hjelpemidler.

Gjennomføring av testen

SOA Basis Kartleggingstest kan du ta på din egen pc.