SOA

Informasjon om SOA Kartleggingstest

Antall oppgaver

SOA Kartleggingstest består av 32 oppgaver.

Tidsbegrensning

Du har 45 minutter fra testen starter.

Hjelpemidler

Du kan bruke alle hjelpemidler.

Gjennomføring av testen

SOA Kartleggingstest kan du ta på din egen pc.

Testgebyr

Testgebyr til SOA Kartleggingstest skal være forhåndsbetalt før testen avlegges. På www.norsktest-soa.no kan du registrere deg og kjøpe en pålogging til SOA Kartleggingstest.

Oppdaterte priser finnes på samme side.