SOA

Informasjon om SOA Kartleggingstest

Testgebyr

Testgebyret for SOA Kartleggingstest er kr. 1 025,- inkl. mva

Testgebyret skal være forhåndsbetalt før testen avlegges.
På www.norsktest-soa.no kan du registrere deg og kjøpe en pålogging til SOA Kartleggingstest.

Antall oppgaver

SOA Kartleggingstest består av 32 oppgaver.

Tidsbegrensning

Du har 45 minutter fra testen starter.

Hjelpemidler

Du kan bruke alle hjelpemidler.

Gjennomføring av testen

SOA Kartleggingstest kan du ta på din egen pc.